Retriever

Alice gillar fasaner! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaktprovssekreterare för retriever

Åsa Sjöberg

asa.nadja@telia.com

Sigters 603, 623 41 Havdhem

0768 317098

 
Retrieverraserna och deras egenskaper
Oavsett om det handlar om sträckjakt på ett fåtal änder, duvjakt, gåsjakt eller fasanklappjakt, måste en bra retriever vara utrustad med en väl fungerande av- och påknapp, dvs att med bibehållen koncentration kunna växla mellan å ena sidan passivitet i en ibland stressad situation och å andra sidan effektivit apporteringsarbete i samarbete med sin förare.
En duktig retriever utmärks bl a av samarbetsvilja, apporteringslust, initiativförmåga, mjuk mun, dresserbarhet och viltfinnarförmåga.
Den ska vara starkt och smidigt byggd för att kunna jobba i tunga vassar och på vattensjuka myrar, och måste också vara snabb nog för att kunna springa ifatt en vingskjuten fasantupp. Apportering i kalla höstvatten ställer krav på såväl stor vattenpassion som en funktionell päls.
En av retrieverraserna är avlad för att även användas före skott - Nova scotia duck tolliing retrievern. Användingsområdet är något så fascinerande som att locka fram sjöfågel inom skotthåll för sin jägare för att sedan apportera den fällda fågeln.
 
De olika retrieverraserna är:
Chesapeake bay retriever
Curly coated retriever
Flatcoated retriever
Golden retriever
Labrador retriever
Nova scotia duck tolling retriever
 
Det finns olika typer av jaktprov:
A-prov (varmvilt)
B-prov (kallvilt)
Working test & Mock Trial (dummyprov)
Tolling prov
 
 

 

Apporteringsvilt

 

Kontakta Ylva Melin om du vill sälja/köpa vilt

0705985120 

 

Kursansvarig

Linnea Wollmann 072 0094606

 

linnea.wollmann@gmail.com