Bankgironummer

för kurser & viltspårprov:

Bg: 5280-3681 SSRK Gotland

Swish 1236184824

För betalning från utlandet:
IBAN: SE11 9020 0000 0902 4888 9844

BIC/SWIFT: ELLFSESS 

För medlemskap: ssrk.se

Betalning & anmälan till jaktprov: ssrkprov.se

Anmälan till Viltspår: ssrk.se

Anmälan till utställning görs via SKK:s webbanmälan